Patienttilfredshedsundersøgelse.

 

                                                   Billedresultat for tilfredse patienter

 

Der er som led i klinikkens akkrediteringsproces blevet gennemført en patienttilfredshedsundersøgelse blandt vores patienter.

Undersøgelsen udkom med yderst positivt resultat, og vi vil gerne takke vores patienter for den store tilslutning til at deltage i undersøgelsen.